Herzliche Grüße aus China,


z pandą w tle, w koszulce UEK (!) przesyła  Sympatyk naszego konkursu, Konsul Generalna RP w Chengdu Pani Katarzyna Wilkowiecka.

Panda jest jednym z najrzadziej spotykanych zwierząt na ziemi. Objęta jest ścisłą ochroną
 i stała się międzynarodowym symbolem ginących gatunków i godłem organizacji World Wildlife Found (Światowy Fundusz na rzecz Dzikich Zwierząt). W Chinach panda uważana jest za symbol pokoju. Gdy na polu bitwy ścierały się dwie armie, wystarczyło, by któraś z nich wzniosła chorągiew z wizerunkiem pandy, a natychmiast następował rozejm. Dziękujemy  Pani Konsul za pokojowe przesłanie-Frieden
in Wien, in Krakau und in der ganzen Welt!