Anioł z wielkimi skrzydłami (projekt do polichromii w Katedrze Ormiańskiej we Lwowie)

Artysta w swojej pracowni na ASP w Krakowie


Ax jako Hucuł


Chrzest Armenii


Córka w ogrodzie


Matka nad grobem syna


Portret Wiktora Osławskiego


Portret żony artysty (Izy Giełgud) olej na płótnie


Ruda


Święto Jordanu


Wiosna


Złoty Anioł


Plakat wystawy TAP „Sztuka“