KAPITUŁA KONKURSOWA:


PRZEWODNICZĄCY:
Ryszard Tadeusiewicz

Claudia Appl
Elżbieta Gładysz
Marta Głębecka
Małgorzata Kistryn
Robert Makłowicz
Juliusz Multarzyński
Magdalena Wisiecka