KAPITUŁA KONKURSOWAPRZEWODNICZĄCY:


Ryszard Tadeusiewicz

 

 Claudia Appl


Elżbieta Gładysz


Marta Głębecka


Małgorzata Kistryn


Robert Makłowicz


Juliusz Multarzyński


Magdalena Wisiecka