Podsumowanie drugiej edycji konkursu 2013

„Wiedeń w Krakowie, Kraków w Wiedniu”

Wiosną 2013 roku trafiła się znów niepowtarzalna okazja, próby odpowiedzi na to pytanie, bowiem zainaugurowana została druga już edycja konkursu „Wiedeń w Krakowie, Kraków w Wiedniu”. Inicjatorem był Zespół Języka Niemieckiego Studium Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a ideą konkursu wyeksponowanie, zarówno historycznych korelacji, jak i dzisiejszych więzi łączących obydwa miasta. Udział w tegorocznej edycji mogli wziąć wszyscy chętni - nie tylko studenci Uniwersytetu Ekonomicznego. Zadaniem konkursowym była pocztówka nawiązująca do konkursowego motta. Do wyboru były 3 kategorie: fotograficzna, muzyczna lub liryczna (pozdrowienia napisane w języku niemieckim). Termin nadsyłania prac konkursowych upłynął 10 maja 2013, a tydzień później zebrała się kapituła konkursu, pod przewodnictwem dyr. Muzeum Historii Fotografii w Krakowie – Macieja Beiersdorfa. Jurorzy – w składzie: Elżbieta Gładysz, Marta Głębecka, Krzysztof Jakubowski, Waldemar Sosnowski i Magdalena Wisiecka -po nie pozbawionej sporów naradzie – zdecydowali o przyznaniu nagród i wyróżnień w poszczególnych kategoriach. Nagrodę główną – wyjazd do Wiednia – otrzymali: Magdalena Bogunia za przygotowanie pocztówki fotograficznej i Anna Kalwat oraz Anna Maria Stefańska za przygotowanie pocztówki lirycznej. Dwoje kolejnych laureatów – Agnieszka Jasuba oraz Mateusz Szczepański – zostało nagrodzonych wycieczką do siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli, a fundatorem było Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego – Bogusława Sonika.

Obok tych spektakularnych nagród kapituła przyznała również kilka wyróżnień. Uznanie jurorów zyskały między innymi utwory poetyckie autorstwa Romana Marii Zawadzkiego, nagrodzone zaproszeniem do Opery Krakowskiej – ufundowanym przez Stowarzyszenie Miłośników Opery Krakowskiej ARIA. Stowarzyszenie zaprosiło również na spotkanie artystyczne Michała Charchuta, który nadesłał film prezentujący m. in. wiedeńskie i krakowskie układy choreograficzne. Kolejni wyróżnieni – Alicja Siuta oraz Bohdan Achremowicz – otrzymali zaproszenia do kabaretu „Loch Camelot”. Nagrodzonej w kategorii fotografii - Aleksandrze Łachman – przekazano zaproszenie do udziału w profesjonalnej sesji fotograficznej w „EO Studio”. Weekendowy wyjazd do zajazdu „Wilcza Jama” w Bieszczadach, otrzymała natomiast Agata Pałys-Suchorab. Wyróżnienia w postaci książek autorstwa Krzysztofa Jakubowskiego oraz albumów fotograficznych Waldemara Sosnowskiego – ze specjalnymi dedykacjami autorów – zostały przyznane: Tadeuszowi Filarowi, Emilii Maciejczyk, Annie Czarnik, Angelice Smoleń, Dawidowi Piro oraz Katarzynie Sobótce i Jakubowi Pałusze.

Jeden ze sponsorów - biuro podróży Jordan Group - postanowiło uhonorować Gracjana Grabowskiego, najmłodszego uczestnika konkursu, biletem autokarowym na trasę Kraków-Wiedeń. Warto podkreślić, że biuro Jordan Group już po raz drugi zechciało zostać dobroczyńcą konkursu. Wśród niemałej liczby nadesłanych prac (57 pozycji), kapituła dostrzegła też udział grupy gimnazjalistów, wyróżnionych nagrodami w postaci pomocy dydaktyczno-naukowych ufundowanych przez Deutsch Wagen Tour. Dodatkowo gimnazjaliści z Lubonia w Wielkopolsce, otrzymali pięć biletów do Teatru Wielkiego w Poznaniu, a ich fundatorem jest Stowarzyszenie OPERA VIVA. W puli nagród znalazły się również wejściówki do Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, a także do Muzeum Historycznego w Sanoku. Szczególnie oryginalne nagrody, to Karty Honorowego Gościa Kawiarni Noworolskiego – dar Wojciecha Noworolskiego oraz zaproszenia do kawiarni „Pożegnanie z Afryką”, ofiarowane przez Zofię Drohomirecką. Firma „Pożegnanie z Afryką”, ufundowała ponadto trzy paczki oryginalnej Kawy Kulczyckiego wprost z Wiednia.

Wszystkim, którzy stanęli w szranki konkursu dziękujemy serdecznie za udział i włożony wysiłek. Gorące podziękowania kierujemy do naszych Patronów i Sponsorów, bo dzięki ich wsparciu i zaangażowaniu mogliśmy atrakcyjnie i szczodrze wynagrodzić laureatów

Galeria:


 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 8
 • 9

WYBRANE NAGRODZONE PRACE KONKURSOWE


 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 7