Profesor Jan Marian Małecki

 


 

 

W dniu 12 czerwca 2017 roku zmarł Sympatyk naszego konkursu Profesor Jan Marian Małecki.

W latach 1981-1984 sprawował funkcję rektora ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

 

 
Z wykształcenia był historykiem. W kręgu jego zainteresowania badawczych pozostawała 
głównie historia gospodarcza i dzieje miast polskich. Ten ostatni aspekt dociekań
historycznych objął również Kraków. Był współautorem i współredaktorem monumentalnych,
sześciotomowych Dziejów Krakowa. Z kolei jego Historia Krakowa dla każdego stała się  
obowiązkową lekturą wszelkiego zdeklarowanego krakofila. Udzielał się także w licznych  
stowarzyszeniach naukowych, m.in. był członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności
oraz honorowym członkiem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. W roku  
2015 nasi laureaci zostali nagrodzeni jeszcze innym dziełem tego wybitnego historyka-
Zagadkowym Krakowem, opatrzonym autografem Autora.

 

 

Dzisiaj możemy szczerze wyznać, że współpraca ze śp. Panem Profesorem Małeckim była
dla nas prawdziwym zaszczytem.