Profesor Jerzy Lesław Wyrozumski

 


 

 

Jerzy Lesław Wyrozumski (1930 – 2018) wybitny historyk-mediewista, profesor Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Przez wiele lat pełnił funkcję sekretarza generalnego Polskiej Akademii
Umiejętności. Był również prezesem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.
W okresie, kiedy już „wieść gminna” niosła niemal pewną wiadomość, że królowa Jadwiga
Andegawenka zostanie wyniesiona na ołtarze, w licznych prelekcjach, artykułach i popularnych
 publikacjach szerzył w słuchaczach i czytelnikach rzetelną wiedzę historyczną
o świętej Królowej. Jego twórczy wysiłek jako historyka zaważył w ogromnym stopniu na
przebiegu procesu kanonizacyjnego królowej Jadwigi, czego dowodem jest tak zwana
Positio, blisko tysiąc stronicowy oficjalny tom Kongregacji do spraw Świętych, zawierający
opis kontekstu historycznego epoki, w jakiej żyła królowa Jadwiga, uzasadnienie jej
kanonizacji oraz zbiór wszelkich dokumentów z Jadwigą związanych. Właśnie ta część
pierwsza to dzieło Profesora Wyrozumskiego, za co w 1999 roku został uhonorowany przez
papieża Jana Pawła II Komandorią Orderu św. Sylwestra – najwyższym odznaczeniem
przyznawanym katolikom świeckim przez papieża. Profesor Wyrozumski został także
odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Za szczególne osiągnięcia
w zakresie badań mediewistycznych, zwłaszcza nad dziejami średniowiecznego Krakowa
w dziedzinie nauki i techniki otrzymał Nagrodę Miasta Krakowa i srebrny medal Cracoviae Merenti.

Jerzy Wyrozumski urodził się w Trembowli na Podolu. Kiedy po szczęśliwej wędrówce
wojennej rodzina osiadła w Krakowie, bardzo szybko wrósł w jego specyficzną społeczność,
choć tak różną od tej kresowej. Sercem i umysłem oddał się nauce i kulturze, szczególnie
ukierunkowanej na przeszłość Krakowa.


„Był to człowiek krystalicznej uczciwości i niezwykłej skromności”

powiedział prof. Jacek Purchla, prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

podczas uroczystości pogrzebowych w kościele św. Anny.