Herzliche Grüße aus China

Herzliche Grüße aus China,
z pandą w tle, w koszulce UEK (!) przesyła Sympatyk naszego konkursu, Konsul Generalna RP w Chengdu Pani Katarzyna Wilkowiecka.

Panda jest jednym z najrzadziej spotykanych zwierząt na ziemi. Objęta jest ścisłą ochroną i stała się międzynarodowym symbolem ginących gatunków i godłem organizacji World Wildlife Found (Światowy Fundusz na rzecz Dzikich Zwierząt). W Chinach panda uważana jest za symbol pokoju. Gdy na polu bitwy ścierały się dwie armie, wystarczyło, by któraś z nich wzniosła chorągiew z wizerunkiem pandy, a natychmiast następował rozejm. Dziękujemy Pani Konsul za pokojowe przesłanie-Frieden in Wien, in Krakau und in der ganzen Welt!

Organizatorzy

 • Uniwersytet Ekomiczny w Krakowie
 • Fundacja Uniwersytetu Ekomicznego w Krakowie
 • Centrum Językowe UEK

Partnerzy

 • Restauracja C.K. Browar
 • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
 • Powiat Przemyski
 • Jordan Group
 • Stowarzyszenie Miłośników Opery Krakowskiej ARIA
 • Fachhochschule Wiener Neustadt
 • EOStudio
 • Atelier XIX-XXI Fotostudio
 • Pizzeria Galicyjska
 • Maestro
 • Copylandia
 • Eurocomm PR Kraków
 • ARTQuartia
Do góry