Maria Likarz

Utalentowana i urodziwa przemyślanka przybyła w 1908 roku do Wiednia, gdzie najpierw uczęszczała do Szkoły Sztuk Pięknych dla Pań i Dziewcząt, a następnie w latach 1911 - 1915 do Szkoły Rzemiosła Artystycznego. (…)

Opracowała

Magdalena Wisiecka

Organizatorzy

 • Uniwersytet Ekomiczny w Krakowie
 • Fundacja Uniwersytetu Ekomicznego w Krakowie
 • Centrum Językowe UEK

Partnerzy

 • Restauracja C.K. Browar
 • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
 • Powiat Przemyski
 • Jordan Group
 • Stowarzyszenie Miłośników Opery Krakowskiej ARIA
 • Fachhochschule Wiener Neustadt
 • EOStudio
 • Atelier XIX-XXI Fotostudio
 • Pizzeria Galicyjska
 • Maestro
 • Copylandia
 • Eurocomm PR Kraków
 • ARTQuartia
Do góry