Podsumowanie III edycji konkursu 
"Wiedeń w Krakowie, Kraków w Wiedniu"

Relacja z wydarzenia

Znad “pięknego, modrego Dunaju” ku galicyjskim ruczajom przenosiła się wyobraźnia autorów nadesłanych prac konkursowych. Te zaś zaskoczyły nas swą różnorodnością, zadziwiły, lecz najważniejsze, że wszystkie zaciekawiły. Co więcej, niektóre nawet wzruszyły. Rozmaitość form i barw wyróżniała zwłaszcza prace najmłodszych uczestników konkursu. Ujmowały one żywiołową spontanicznością. Prace dojrzalszych twórców zaskakują znajomością zagadnień epoki cesarsko-królewskiej monarchii oraz kunsztem formalnym. Okazuje się. że drzemią w nas wspaniale talenty, i co ważniejsze - gotowość włączenia się do wspólnej kulturalnej zabawy, jaką jest konkurs Wiedeń w Krakowie, Kraków w Wiedniu.

Mając to wszystko na uwadze, Kapituła konkursu musiała w sposób możliwie obiektywny i odpowiedzialny dokonać trudnego wyboru i zadecydować komu przyznać palmę pierwszeństwa, nagradzając wycieczką do Austrii. Uwzględniając walory artystyczne i biegłą znajomość języka niemieckiego, dwa pierwsze miejsca przyznaliśmy Annie Kalwat i Agnieszce Rybiewskiej. Obie autorki przygotowały pocztówki poetyckie, wspaniale łącząc słowo z obrazem. Gratulujemy i mamy nadzieję, że wyjazd dostarczy laureatkom wspaniałych wrażeń i zaowocuje dalszymi pomysłami twórczymi.

Równie trudny i sporny okazał się wybór wyróżnionych prac konkursowych. Ujawnimy, że w jury doszło niemal do rozłamu: Paniom podobały się inne prace niż Panom.

Ostatecznie zgodzono się na wyróżnienie prac następujących autorów:

 • za artyzm Francesce Baglioni, Bogumile Gebler, Angelice Konieczny, Agacie Krawczyk, Waldemarowi Kremerowi, Idze Płatek, Aleksandrze Salwirak, Małgorzacie Ślusarczyk, Annie Wilisowskiej i Renacie Trojan.
 • za wskrzeszenie mitu Galicji i C.K. Monarchii Jerzemu Dobrowolskiemu, Andrzejowi Klusowi, Kalinie, Radochnie , Sylwii i Jarosławowi Łojkom, Mai Otkidacz, Barbarze Pawłowskiej i Magdalenie Tutce.
 • za piękne przesłania tytułowe Państwu Barbarze i Zenonowi Hajdugom „Alle Blumen verwelken nur die Freundschaft zwischen Kraków und Wien nicht“, Jakubowi Maciasiowi „Dank der Liebe schwinge ich so hoch“,Agnieszce Soroczyńskiej „Ein Tropfen vom Hundertwasser zum Hut“.
 • za poetyckie ujęcie tematu Natalii Kublik, Natalii Malikovej , Hannie Nikaniuk, Katarzynie Olszewskiej i Monice Śliwie.

Z grona najmłodszych uczestników pragniemy wyróżnić następujących twórców: Klaudię Biedę, Klaudię Hebdę, Sarę Hejmej, Wiolettę Janiuś, Angelikę Kowalską, Oliwię Lange- Fabian, Olgę Majewską, Damiana Smolenia, Zuzannę Szymkowiak, Iwonę Tworzydło, Ewę Wiśniewską i Martę Zdańkowską.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Nagrodzonym gratulujemy. Ci zaś, którym się nie powiodło, niech nie zrażą się do idei konkursu i z przymrużeniem oka potraktują grymas losu , jak czynił to dobry wojak Szwejk, stwierdzając: „Po ogłoszeniu tego , w Wiedniu też dziś mają żałobę …”.

Ku naszej ogromnej radości w tegorocznej, trzeciej już edycji wzięło udział aż 117 uczestników. Wśród nich liczna grupa żaków, których prace świadczą o tym, że temat konkursu zaciekawił również najmłodsze pokolenie. Zapewne w dużej mierze imponującą frekwencję zawdzięczamy stronie internetowej konkursu będącej dziełem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przede wszystkim Łukasza Micka, który ją opracował informatyczne i Pawła Antosza odpowiedzialnego za grafikę. Zamieszczone na stronie inspiracje, szczególnie te osobiste, nadesłane przez osoby związane z konkursem - Jana Nowickiego, Wojciecha Plewińskiego, Bogusława Sonika i Andrzeja Zolla - wzbudziły duże zainteresowanie. Nowe zadanie konkursowe, które zaproponowaliśmy w tym roku projekt biżuterii lub stroju inspirowanego modą panującą w okresie CK Monarchii spotkało się z odzewem także ze strony projektantek z międzynarodową renomą (Studio Hatjester i studio mody Mary Podolskiej).

Uhonorowanie uczestników konkursu stało się możliwe dzięki naszym hojnym dobroczyńcom:

 • Fachhochschule Wiener Neustadt ufundowała nagrodę główną - wycieczkę po Austrii. W programie m.in. Salzburg, Innsbruck i Wiener Neustadt.
 • Przejazd zapewnia firma JORDAN GROUP, która w styczniu 2015 gościła w swym hotelu Mag. Claudię Appl z Fachhochschule Wiener Neustadt.

Autorzy wyróżnionych prac otrzymują atrakcyjne nagrody książkowe tematycznie związane z konkursem, przekazane przez:

 • Międzynarodowe Centrum Kultury
 • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
 • Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
 • Księgarnie MATRAS
 • Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

W tej puli nagród znalazły się publikacje z podpisami autorów związanych z konkursem: patrona honorowego Normana Daviesa, przewodniczącego Kapituły Jana Nowickiego i Sympatyka konkursu Jana Małeckiego.

Zaproszenie na spektakl operowy Madame Butterfly przekazało Stowarzyszenie Miłośników Opery Krakowskiej ARIA, a na wieczór kabaretowy zaprosił Loch Camelot.

Na sesję fotograficzną zaprosiło EO Studio i Atelier XIX – XXI. Atelier XIX – XXI wykonało zdjęcie Kapituły w konwencji retro.

Pulę nagród wzbogacili członkowie Kapituły:

 • Małgorzata Kistryn fotografiami ze swojej najnowszej wystawy w L’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI CRACOVIA.
 • Wojciech Plewiński zaproponował wykonanie zdjęcia projektu artystycznego Agnieszki Soroczyńskiej nawiązującego do mody z okresu C.K. Monarchii.
 • „Pożegnanie z Afryką” przygotowało zestawy upominkowe ze specjałami wiedeńsko-krakowskimi.
 • Deutsch Wagen Tour podarował uczniom atrakcyjne pomoce dydaktyczne do nauki języka niemieckiego.
 • Salon FIONA ufundował zabiegi kosmetyczne.
 • G Medical ufundowała zestawy kosmetyków i gry firmy AVENE.
 • Galeria biżuterii Bado ufundowała kupon rabatowy.
 • CopyLandia umożliwiła korzystny druk materiałów konkursowych.
 • ArtQuartia wykonała oprawę prac konkursowych i dekorację gali.

Panu Robertowi Jachimowiczowi dziękujemy za dokumentację fotograficzną gali.

Integralną częścią nagród dla gimnazjalistów z Lubonia będzie wizyta na Akademii Muzycznej w Poznaniu. W programie koncert, zwiedzanie pracowni lutniczej i udział w sesji muzycznej.

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaangażowani w organizację i przygotowanie konkursu otrzymali od Kierownictwa Studium Języków Obcych cenne pomoce dydaktyczne renomowanych wydawnictw językowych.

Nagrodą dla Waldemara Kremera będzie wystawa indywidualna zorganizowana pod auspicjami Starostwa Powiatowego w Przemyślu. Projekty biżuterii Marzeny Podolskiej. Francesci Baglioni i Mai Otkidacz otrzymały specjalne wyróżnienia.

CK BROWAR w styczniu 2015 przyjął gości z Wiener Neustadt uroczystą kolacją, a dla grupy studentów zaangażowanych w promowanie konkursu przekazał zaproszenia z kuponami rabatowymi.

Wyjątkowo cennymi nagrodami została uhonorowana wielomiesięczna praca i zaangażowanie w projekcie Wiedeń w Krakowie, Kraków w Wiedniu Barbary Stokłosy i Anny Trojan, które otrzymały od Instytutu Austriackiego w Krakowie nieodpłatne kursy języka niemieckiego.

Aleksandra Pawlik i Sabina Kubisztal otrzymały również od Instytutu Austriackiego w Krakowie możliwość uczęszczania na kurs języka niemieckiego z bonifikatą.

Dziękujemy władzom uczelni, Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, patronom, Kapitule, nauczycielom i lektorom, którzy zachęcili swych uczniów i studentów do udziału w konkursie.

Szczególne podziękowania kierujemy do Sympatyków naszego konkursu, do Pana Krzysztofa Dominiaka „za umożliwienie niemożliwego”, w tym także kontaktów z artystami, a Panu Profesorowi Romanowi Marii Zawadzkiemu za nieocenioną pomoc w kwestiach merytorycznych, życzliwość i cierpliwość. Pani Elżbiecie Gładysz Prezes Stowarzyszenia Miłośników Opery Krakowskiej ARIA dziękujemy za propagowanie idei konkursu w kręgach miłośników opery, oraz niezawodne wsparcie przy pokonywaniuack trudności organizacyjnych.

Panom Piotrowi Kubie Kubowiczowi i Janowi Nowickiemu należą się wielkie brawa za wspaniały, dwujęzyczny występ uświetniający a Panu Wojciechowi Musiałowi za prowadzenie spotkania.

Organizatorzy planują zwieńczyć tegoroczną edycję wystawą prac konkursowych, na którą zapraszamy Państwa już dziś. Termin i miejsce podamy niezwłocznie po ustaleniu. W nowym roku akademickim na stronie internetowej konkursu pojawią się aktualne informacje i propozycje . Dziś życzymy Wszystkim pięknego lata i udanego odpoczynku, a jesienią ponownego spotkania z Wiedniem w Krakowie…

Organizatorzy

 • Uniwersytet Ekomiczny w Krakowie
 • Fundacja Uniwersytetu Ekomicznego w Krakowie
 • Centrum Językowe UEK

Partnerzy

 • Restauracja C.K. Browar
 • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
 • Powiat Przemyski
 • Jordan Group
 • Stowarzyszenie Miłośników Opery Krakowskiej ARIA
 • Fachhochschule Wiener Neustadt
 • EOStudio
 • Atelier XIX-XXI Fotostudio
 • Pizzeria Galicyjska
 • Maestro
 • Copylandia
 • Eurocomm PR Kraków
 • ARTQuartia
Do góry