Rok 2020 rokiem Teodora Axentowicza

Teodor Axentowicz, Autoportret z paletą, 1898

Sejm przyjął uchwałę upamiętniającą 160. rocznicę urodzin Teodora Axentowicza. Bogaty dorobek artystyczny Teodora Axentowicza uwzględnia dzieła o tematyce historycznej, portrety, sceny rodzajowe, martwą naturę i pejzaże. Tworzył również grafiki, projektował mozaiki, plakaty i witraże. Wielki talent artystyczny wsparł nauką w Monachium i Paryżu, gdzie uczestniczył w życiu polskiej emigracji. Za swe dokonania w 1923 r. został odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polskiej, w 1929 r. medalem Dziesięciolecia Odrodzonej Polski, a w 1936 r. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą i Wielką Wstęga Orderu Odrodzenia Polski. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że Teodor Axentowicz dobrze zasłużył się Ojczyźnie i oddaje mu hołd w 160 rocznicę Jego urodzin – napisano w uchwale.

Źródło

 • http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=9498C1CF5F9541C0C1258419002945CA

Organizatorzy

 • Uniwersytet Ekomiczny w Krakowie
 • Fundacja Uniwersytetu Ekomicznego w Krakowie
 • Centrum Językowe UEK

Partnerzy

 • Restauracja C.K. Browar
 • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
 • Powiat Przemyski
 • Jordan Group
 • Stowarzyszenie Miłośników Opery Krakowskiej ARIA
 • Fachhochschule Wiener Neustadt
 • EOStudio
 • Atelier XIX-XXI Fotostudio
 • Pizzeria Galicyjska
 • Maestro
 • Copylandia
 • Eurocomm PR Kraków
 • ARTQuartia
Do góry