Profesor Jan Maria Małecki

W dniu 12 czerwca 2017 roku zmarł Sympatyk naszego konkursu Profesor Jan Marian Małecki.

W latach 1981-1984 sprawował funkcję rektora ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Z wykształcenia był historykiem. W kręgu jego zainteresowania badawczych pozostawała głównie historia gospodarcza i dzieje miast polskich. Ten ostatni aspekt dociekań historycznych objął również Kraków. Był współautorem i współredaktorem monumentalnych, sześciotomowych Dziejów Krakowa. Z kolei jego Historia Krakowa dla każdego stała się obowiązkową lekturą wszelkiego zdeklarowanego krakofila. Udzielał się także w licznych stowarzyszeniach naukowych, m.in. był członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności oraz honorowym członkiem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. W roku 2015 nasi laureaci zostali nagrodzeni jeszcze innym dziełem tego wybitnego historyka - Zagadkowym Krakowem, opatrzonym autografem Autora.

Dzisiaj możemy szczerze wyznać, że współpraca ze śp. Panem Profesorem Małeckim była dla nas prawdziwym zaszczytem.

Organizatorzy

 • Uniwersytet Ekomiczny w Krakowie
 • Fundacja Uniwersytetu Ekomicznego w Krakowie
 • Centrum Językowe UEK

Partnerzy

 • Restauracja C.K. Browar
 • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
 • Powiat Przemyski
 • Jordan Group
 • Stowarzyszenie Miłośników Opery Krakowskiej ARIA
 • Fachhochschule Wiener Neustadt
 • EOStudio
 • Atelier XIX-XXI Fotostudio
 • Pizzeria Galicyjska
 • Maestro
 • Copylandia
 • Eurocomm PR Kraków
 • ARTQuartia
Do góry