Profesor Jerzy Lesław Wyrozumski

Jerzy Lesław Wyrozumski (1930 – 2018) wybitny historyk-mediewista, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez wiele lat pełnił funkcję sekretarza generalnego Polskiej Akademii Umiejętności. Był również prezesem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. W okresie, kiedy już „wieść gminna” niosła niemal pewną wiadomość, że królowa Jadwiga Andegawenka zostanie wyniesiona na ołtarze, w licznych prelekcjach, artykułach i popularnych publikacjach szerzył w słuchaczach i czytelnikach rzetelną wiedzę historyczną o świętej Królowej. Jego twórczy wysiłek jako historyka zaważył w ogromnym stopniu na przebiegu procesu kanonizacyjnego królowej Jadwigi, czego dowodem jest tak zwana Positio, blisko tysiąc stronicowy oficjalny tom Kongregacji do spraw Świętych, zawierający opis kontekstu historycznego epoki, w jakiej żyła królowa Jadwiga, uzasadnienie jej kanonizacji oraz zbiór wszelkich dokumentów z Jadwigą związanych. Właśnie ta część pierwsza to dzieło Profesora Wyrozumskiego, za co w 1999 roku został uhonorowany przez papieża Jana Pawła II Komandorią Orderu św. Sylwestra – najwyższym odznaczeniem przyznawanym katolikom świeckim przez papieża. Profesor Wyrozumski został także odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Za szczególne osiągnięcia w zakresie badań mediewistycznych, zwłaszcza nad dziejami średniowiecznego Krakowa w dziedzinie nauki i techniki otrzymał Nagrodę Miasta Krakowa i srebrny medal Cracoviae Merenti.

Jerzy Wyrozumski urodził się w Trembowli na Podolu. Kiedy po szczęśliwej wędrówce wojennej rodzina osiadła w Krakowie, bardzo szybko wrósł w jego specyficzną społeczność, choć tak różną od tej kresowej. Sercem i umysłem oddał się nauce i kulturze, szczególnie ukierunkowanej na przeszłość Krakowa.

„Był to człowiek krystalicznej uczciwości i niezwykłej skromności”

powiedział prof. Jacek Purchla, prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa podczas uroczystości pogrzebowych w kościele św. Anny.

Organizatorzy

 • Uniwersytet Ekomiczny w Krakowie
 • Fundacja Uniwersytetu Ekomicznego w Krakowie
 • Centrum Językowe UEK

Partnerzy

 • Restauracja C.K. Browar
 • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
 • Powiat Przemyski
 • Jordan Group
 • Stowarzyszenie Miłośników Opery Krakowskiej ARIA
 • Fachhochschule Wiener Neustadt
 • EOStudio
 • Atelier XIX-XXI Fotostudio
 • Pizzeria Galicyjska
 • Maestro
 • Copylandia
 • Eurocomm PR Kraków
 • ARTQuartia
Do góry