Walter Group an UEK

LKW Walter an UEK

Przykład konfrontowania umiejętności z praktycznym doświadczeniem stanowi współpraca Studium Języków Obcych (od roku 2018 Centrum Językowe) z wiodącą na rynku europejskim austriacką firmą transportową LKW Walter. Firma LKW Walter zatrudnia 1400 pracowników z ponad 20 krajów kierując się filozofią opartą na kooperacyjnym systemie zarządzania, w którym podstawą są wysokie kwalifikacje pracowników, a jednym z priorytetów jest doskonalenie umiejętności językowych.

Firma LKW Walter uczestniczy corocznie w Dniach Kariery i Targach Pracy organizowanych na UEK. W roku 2009 kierownik SJO Wit Górski i z-ca kierownika SJO Bożena Lasoń nawiązali współpracę z firmą, która to współpraca zaowocowała udziałem menedżerów LKW Walter Thomasa Denkingera oraz Krzysztofa Adamczuka w zajęciach językowych w grupach na poziomie B2, gdzie studenci studiów licencjackich i magisterskich poznawali zasady funkcjonowania firmy poprzez prezentacje i dyskusje prowadzone w języku niemieckim. W ramach tematu „Sprzedaż – działania marketingowe“ realizowanego w grupach studiów magisterskich menedżerowie firmy LKW Walter służyli swoim doświadczeniem przy rozwiązywaniu zadania. Dotyczyło ono stworzenia listy działań, jakie należy podjąć w hipotetycznej firmie logistycznej w celu osiągnięcia lepszych wyników finansowych i poprawy kooperacji z dostawcami. Rozwiązania wypracowane przez studentów były oceniane z perspektywy praktyki zawodowej.

Przedstawiciele firmy LKW Walter przekazali materiały szkoleniowe opracowane w formie case study w latach 2012/2013. Efektem współpracy były również wizyty przedstawicieli SJO w siedzibie firmy w Wiedniu Neudorf oraz udział studentów w praktykach w Wiedniu i w Kufstein. W firmie LKW Walter można spotkać absolwentów naszej uczelni, którzy zdecydowali się na związanie swojej przyszłości zawodowej z tą firmą.

Ostatnia wizyta przedstawiciela LKW Walter miała miejsce 28.03.2019. W spotkaniu prowadzonym przez pana Krzysztofa Adamczuka udział wzięli studenci dwóch grup SUM: B2 mgr B. Lasoń i B1+ mgr M. Wisieckiej. Relacje z wizyty sporządzone przez uczestników dowodzą, że kontakty z austriacką firmą uważają za cenne. Należy żywić nadzieję, że współpraca z firmą LKW Walter będzie w najbliższych latach służyła następnym rocznikom studentów w rozwijaniu kompetencji językowych i doskonaleniu umiejętności zawodowych.

Bożena Lasoń


Walter Group im unseren Deutschunterricht prä­­­sent - ein Studentenbeitrag von Aleksandra Paluch

Die Präsentation der Walter Group hat an unserer Universität stattgefunden. Der Vertreter der Firma war Herr Krzysztof Adamczuk, der noch als Student für Walter Group zu arbeiten begonnen hat. Die Walter Group wurde 1924 von Franz Walter gegründet und ist heute ein führendes Logistik- und Transportunternehmen. Herr Krzysztof Adamczuk betonte, dass es sich um ein Unternehmen mit Tradition handelt und 100 Prozent der Anteile der Walter Familie gehört.

LKW Walter, die Transportorganisation im LKW-Ladungsverkehr organisiert ihre Transporte in ganz Europa sowie auch nach Russland, Zentralasien, den Nahen Osten und Nordafrika. Neben dem normalen Straßentransport wird auch der kombinierte Verkehr Schiene und Straße sowie via Schiff angeboten. In Walter Group arbeiten 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus 40 Ländern und sie sprechen 35 Sprachen. Mitarbeitern können sich in verschiedenen Bereichen weiterentwickeln, weil sie im Laufe der Arbeit ihre Abteilungen wechseln. Dadurch erfahren sie, wie das ganze Unternehmen funktioniert. Das ist wichtig. In Walter Group kann man neue Menschen aus verschieden Ländern treffen und ihre Sprachen, Kultur und Küche kennen lernen. Manchmal gewinnt man sogar eine lebenslange Freundschaft. Herr Krzysztof Adamczuk hat interessant interessant über seine Anfänge bei Walter erzählt. Im Unternehmen wird ein lösungsorientiertes Handeln gefragt, was mir besonders gefällt. Von den gezeigten Fotos konnte man auch entnehmen, dass es ein gutes Arbeitsklima bei Walter gibt. Ich glaube, dass alle diese Vorteile samt gute Präsentation ermutigt uns, an den Praktika im Unternehmen Walter Group, teilzunehmen.

Aleksandra Paluch
SUM B1+ nr albumu 194240

Organizatorzy

 • Uniwersytet Ekomiczny w Krakowie
 • Fundacja Uniwersytetu Ekomicznego w Krakowie
 • Centrum Językowe UEK

Partnerzy

 • Restauracja C.K. Browar
 • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
 • Powiat Przemyski
 • Jordan Group
 • Stowarzyszenie Miłośników Opery Krakowskiej ARIA
 • Fachhochschule Wiener Neustadt
 • EOStudio
 • Atelier XIX-XXI Fotostudio
 • Pizzeria Galicyjska
 • Maestro
 • Copylandia
 • Eurocomm PR Kraków
 • ARTQuartia
Do góry